Hakattu metsä ei vastaa

Lahjoita keräykseen ikimetsien pelastamiseksi nyt.

Hakattu metsä ei vastaa -kampanja on päättynyt. Keräsimme yli 200 000 euroa uhanlaisen luonnon suojeluun. 


💪

Keräyksen tuotoilla suojeltiin metsää eteläisessä ja itäisessä Suomessa, joissa suojelutilanne on erityisen heikko. Luonnonperintösäätiön toiminta jatkuu kiivaana, katso käynnissä olevat kampanjat säätiön kotisivuilta ja muista ladata Luonnonperintösäätiö-mobiilisovellus sovelluskaupasta!

Suomen metsät vaativat suojelua

Metsien internet

Tiesitkö, että metsillä on oma internet?

Tuoksut, juuret ja sienirihmastot ovat kuljettaneet viestejä jo silloin, kun ihmislaji otti ensiaskeleitaan. Korven katveessa tsättäilevät niin taimet kuin 800-vuotiaat männynkäppänät.

Siinäpä perspektiiviä – ilman polarisaatiota ja poteroita. Toki sielläkin saattaa trolleja asustaa. Mutta luonnossa olemme yhtä, eikä se erottele meitä toisistamme. Jos yhteytemme katkeaa, kuka meistä huolehtii.

Luonnonperintösäätiö

Metsien suojelu on tärkein keino luontokadon torjumiseen.

Luonnonperintösäätiö tarjoaa valtakunnallisena toimijana suoran kanavan metsien suojeluun. Luonnonperintösäätiö on tehnyt metsien suojelua jo 26 vuotta ja suojellut yli 3424 hehtaaria suomalaista ikimetsää eri puolilla Suomea.

Osallistu keräykseen ikimetsien pelastamiseksi nyt.

Suojele ikimetsää

Miten lahjoitus toimii?

Osallistu kampanjaan

 • Voit tehdä lahjoituksen Luonnonperintösäätiön verkkosivustolla. Siirry lahjoittamaan painamalla Lahjoita-painiketta.
 • Voit jakaa Hakattu metsä ei vastaa -kampanjan mainoksia somessa ja kannustaa ystäväsi mukaan ikimetsien pelastamiseen.
 • Voit tilata Luonnonperintösäätiön uutiskirjeen tämän sivun alalaidasta.

Metsien ostaminen ja suojelu

 • Luonnonperintösäätiö hankkii keräyksen tuotolla omistukseensa uhanalaisia metsiä ja takaa niille pysyvän rauhoituksen.
 • Ikimetsillä tarkoitetaan luonnonmukaisia koskemattomia metsiä ja aarniometsiä. 
 • Metsät sijaitsevat eri puolella Suomea ja niissä elää runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eliölajeja.
 • Suojeltavien metsien pitää täyttää tiukat kriteerit. Niiden pitää olla mahdollisimman luonnonmukaisia, koskemattomia ja riittävän laaja-alaisia. 
 • Suojellut alueet ovat kahden lukon takana – niiden säilymisen turvaa sekä luonnonsuojelulaki että säätiölaki.

Perintö tuleville sukupolville

 • Suojelun jälkeen näissä metsissä voi edelleen vaeltaa, sienestää ja marjastaa. Sekä kohdata ainutlaatuista kauneutta ja hiljaisuutta, joka monesta muusta paikasta on jo kadonnut.
 • Luonnonperintösäätiön suojelemat metsät säilyvät seuraaville sukupolville myös meidän jälkeemme, eikä niiden suojelupäätöksiä koskaan pureta.
 • Luonnonperintösäätiön toimintaa voit tutustua osoitteessa luonnonperintosaatio.fi

Kullerolehto

Mietitkö näitä asioita?

Tässä on kysymyksiä ja vastauksia koskien Luonnonperintösäätiön Hakattu metsä ei vastaa -kampanjaan.

Luonnonperintösäätiön Hakattu metsä ei vastaa -kampanja pelastaa suomalaisia ikimetsiä. Luonnonperintösäätiö hankkii keräyksen tuotolla omistukseensa uhanalaisia metsiä ja takaa niille pysyvän rauhoituksen. Metsät sijaitsevat eri puolella Suomea ja niissä elää runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eliölajeja.

 • Metsien suojelun taso Suomessa on hälyttävällä tasolla: Pysyvästi hakkuilta suojeltua kasvullista metsämaata on koko Suomessa 6 %. Etelä-Suomen tilanne on vielä heikompi: Hyvin puuta kasvavasta metsäalasta on suojeltu vain 3 %.
 • Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi suojeltuja alueita on liian vähän ja ne ovat liian pieniä. Lisäksi ne ovat kaukana toisistaan, eli huonosti toisiinsa kytkeytyneitä.
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi alueiden pitäisi olla laajoja ja yhteydessä toisiinsa, jotta esimerkiksi kasvi-, eläin- ja eliölajien siirtyminen ilmastomuutoksen myötä yhä pohjoisemmaksi olisi mahdollista. Samalla ehkäistään petoeläinten kulkeutumista asutuille alueille.
 • Vuonna 2019 tehdyn arvion mukaan Suomessa on peräti 2 668 uhanalaista nisäkkäistä sieniin. Enemmistö uhanalaisista lajeista (31 %) elää metsissä.
 • Hakkuut ja metsien muuttaminen talousmetsiksi on tuhonnut eläin- ja kasvilajien elinympäristöjä. Etelä-Suomen yli 120-vuotiaista metsistä ​​jopa 85% sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella.
 • Esimerkiksi elintärkeän lahopuun vähentyminen on ollut monille lajeille kohtalokasta. Näitä lajeja ovat muun muassa sammalet, sienet, hyönteiset ja hyönteisiä syövät eläimet.
 • Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n biodiversiteettisopimusta, jonka mukaan metsistä tulisi suojella vähintään 17 prosenttia.
 • Luonnonperintösäätiö hankkii keräyksen tuotolla omistukseensa uhanalaisia metsiä ja takaa niille pysyvän rauhoituksen. Metsät sijaitsevat eri puolella Suomea ja niissä elää runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eliölajeja.
 • Suojeltavien metsien pitää täyttää tiukat kriteerit. Niiden pitää olla mahdollisimman luonnonmukaisia, koskemattomia ja riittävän laaja-alaisia.
 • Suojelun jälkeen näissä metsissä voi edelleen vaeltaa, sienestää ja marjastaa. Sekä kohdata ainutlaatuista kauneutta ja hiljaisuutta, joka monesta muusta paikasta on jo kadonnut.
 • Luonnonperintösäätiön suojelemat metsät säilyvät seuraaville sukupolville myös meidän jälkeemme, eikä niiden suojelupäätöksiä koskaan pureta.
 • Luonnonperintösäätiön toimintaan voit tutustua osoitteessa luonnonperintösäätiö.fi

Kampanja käynnistettiin 11.10.2021 ja se kestää vuoden 2022 loppuun.

 • Voit tehdä lahjoituksen Luonnonperintösäätiön verkkosivuilla. Siirry lahjoittamaan painamalla Lahjoita-painiketta.
 • Voit jakaa Hakattu metsä ei vastaa -kampanjan mainoksia somessa ja kannustaa ystäväsi mukaan ikimetsien pelastamiseen.
 • Voit tilata Luonnonperintösäätiön uutiskirjeen Hakattumetsa.fi-verkkosivulla.

Tilaa uutiskirje

Tilaa Luonnonperintösäätiön uutiskirje.